edgeware-our-business

Verksamheten

Edgeware grundades 2004 och har sedan dess utvecklats till ett globalt högteknologiskt företag som utvecklar och erbjuder produkter som möjliggör högkvalitativstreaming av TV och video. Edgewares lösningar säljs huvudsakligen till telekom- och kabeloperatörer samt till TV-och programföretag som vill göra TV- och videoinnehåll tillgängligt för sina tittare på ett skalbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Edgewares lösning bygger på att skapa ett decentraliserat CDN (Eng. Content Delivery Network) där Edgewares hård- och mjukvara säkerställer att kundernas tittare streamar innehåll från servern ute i sista delen av nätverket lokaliserad närmast tittaren. Servern kan antingen vara en Edgeware-utvecklad server (benämns som TV-Server) dedikerad för videoinnehåll och anpassad för att installeras i nätverken eller en standardserver med Edgewares mjukvara installerad. Detta intelligent designade decentraliserade system säkerställer hög kvalitet och leveranssäkerhet samt minskar trafikbelastningen i transportnätverket (nätverket mellan kundens centrala datacenter och sista delen av nätverket, närmast tittaren).

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.