edgeware-grundare

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin. De hade sett hur det linjära TV-tittandet, det vill säga tittande på tablålagda program, sakta men säkert började ersättas av Video-On-Demand där tittaren har kontrollen över TV-upplevelsen.

Grundarna insåg att denna trend skapade en enorm ökning av mängden data levererad över nätverken. Visionen var att hitta en lösning som skulle kunna hantera ökningen av levererad data på ett effektivt sätt. Lösningen, insåg grundarna, skulle vara att lagra data långt ut i nätverken, vid nätverkens ”edge” och därifrån uppkom bolagets namn ”Edgeware”.

2006 fick Edgeware sitt stora genombrott då bolaget presenterade sin första videoserver på IBC-mässan i Amsterdam. Tidigare samma år såg venture capital-fonderna Creandum och Amadeus den stora potentialen i Edgewares lösning och investerade i verksamheten samtidigt som de tog plats i bolagets styrelse. Investeringen möjliggjorde en fortsatt tillväxt.

Under 2007 vann Edgeware upphandlingar med ledande telekom- och kabeloperatörer och bolaget levererande bland annat en stor order till TeliaSonera (nu Telia Company) – en kund som sedan dess kvarstår som en viktig partner till bolaget. TeliaSonera-ordern visade kundnyttan i Edgewares streaming-lösning. Framgångarna med TeliaSonera uppmärksammades av en rad ledande OEM-tillverkare, såsom Ericsson, Nokia Siemens och Alcatel Lucent, vilka började marknadsföra och sälja Edgewares lösning som en del av sina bredare telekomlösningar.

Sedan 2007 har Edgewares omsättning vuxit med i genomsnitt 41 procent per år. Edgeware har utvecklats till ett av världens ledande specialistbolag inom TV- och videodistribution över internet. Produkterna har utvecklats och anpassats för att attrahera nya kundgrupper, från telekom- och kabeloperatörer till TV- och programföretag. De första stegen för att utveckla en global säljorganisation har därtill tagits. Per den 30 september 2016 hade Edgewares ackumulerade försäljning sedan bolagets start passerat 1 miljard kronor, antalet kunder uppgick till fler än 150 i mer än 60 länder, och kontor finns i Stockholm och Hongkong.

edgeware-historia

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.