Utdelningspolicy

Edgewares kassaflöde ska under de kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling, expansion samt möjlighet till förvärv varför någon utdelning inte förväntas lämnas.