Utdelningspolicy

Edgewares kassaflöde ska under de kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling, expansion samt möjlighet till förvärv varför någon utdelning inte förväntas lämnas.

Delårsrapport för perioden januari – juni 2019 – Q2

Edgewares rapport för det andra kvartalet för 2019 publicerades den 19 juli, 2019.

Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Karl Thedéen presenterar rapporten tillsammans med CFO Annika Norin.