Styrelsen

Edgewares styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller Bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Ledamot sedan Bolaget och bolagsledningen Bolagets större aktieägare
Michael Ruffolo Styrelseordförande 2013 Ja Ja
Sigrun Hjelmquist Styrelseledamot 2016 Ja Ja
Kent Sander Styrelseledamot 2016 Ja Ja
Jonas Hasselberg Styrelseledamot 2018 Ja Ja
Tuija Soanjärvin Styrelseledamot 2018 Ja Ja
Arnd Benninghoff Styrelseledamot 2018 Ja Ja