Styrelsen

Edgewares styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller Bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Ledamot sedan Bolaget och bolagsledningen Bolagets större aktieägare
Michael Ruffolo Styrelseordförande 2013 Ja Nej
Arnd Benninghoff Styrelseledamot 2018 Ja Ja
Rickard Blomqvist Styrelseledamot 2020 Ja Nej
Erik Hallberg Styrelseledamot 2020 Ja Ja
Jonas Hasselberg Styrelseledamot 2018 Ja Ja
Tuija Soanjärvi Styrelseledamot 2018 Ja Ja