Styrelsen

Edgewares styrelse består av tre ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller Bolagets större aktieägare.

 

Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Ledamot sedan Bolaget och bolagsledningen Bolagets större aktieägare
Scapusio Vinent, Hernán Santiago Styrelseordförande 2021 Nej Nej
Escharri Torres, José Maria Styrelseledamot 2021 Nej Nej
Rayo Moragón, Monica Styrelseledamot 2021 Nej Nej

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.