Styrelse

Styrelsens aktieinnehav i Edgeware AB anges per den 31 december 2018. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Michael Ruffolo
Michael Ruffolo
Född 1961. Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi från Harvard Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Aktieägande i Bolaget: Michael Ruffolo innehar 24 430 aktier i Bolaget.

Arnd Benninghoff
Arnd Benninghoff
Född 1969. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Examen i Business and Administration, University of Münster.

Övriga nuvarande befattningar: EVP Gaming & esports för MTGx inom Modern Times Group. Styrelseordförande för Kongregate, San Francisco. Styrelseledamot för ESL, Turtle Entertainment GmbH, Cologne, Dreamhack AB, Stockholm och Innogames GmbH, Hamburg.

Aktieägande i Bolaget: Arnd Benninghoff innehar inga aktier i Bolaget.

Jonas Hasselberg
Jonas Hasselberg
Född 1967. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: VD och koncernchef, Proact IT Group.

Aktieägande i Bolaget: Jonas Hasselberg innehar inga aktier i Bolaget.

Sigrun Hjelmquist
Sigrun Hjelmquist
Född 1956. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen och teknologie licentiatexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Facesso AB. Styrelseledamot för Addnode Group AB, Azelio AB, Eolus Vind AB, IGOT AB, Ragn-Sellsföretagen AB, Teqnion AB och Transcendent Group AB.

Aktieägande i Bolaget: Sigrun Hjelmquist innehar 10 000 aktier i Bolaget.

Kent Sander
Kent Sander
Född 1953. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Tobii AB (publ), Mr Green & Co AB (publ), OnePhone Holding AB och Triboron International AB. Styrelseledamot för IAR Systems
AB, Expander Business Consulting AB och BT OnePhone Ltd. Styrelseledamot för och ägare av KR Sander Associates AB och Sander Capital Consulting AB. Delägare i Laser Hair Care AB.
Styrelsesuppleant för OnePhone UK SP AB.

Aktieägande i Bolaget: Kent Sander innehar 10 000 aktier i Bolaget.

Tuija Soanjärvi
Tuija Soanjärvi
Född 1955. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Masterexamen i Economics and Business Administration, Helsinki School of Economics

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot samt ordförande i revisionskommitten för Nixu Corporation och ordförande för Finlands Orienteringsförbund.

Aktieägande i Bolaget: Tuija Soanjärvi innehar inga aktier i Bolaget.

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.