Styrelse

Styrelsens aktieinnehav i Edgeware AB anges per den 30 september 2020. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Michael Ruffolo
Michael Ruffolo
Född 1961. Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi från Harvard Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Aktieägande i Bolaget: Michael Ruffolo innehar 24 430 aktier i Bolaget.

Arnd Benninghoff
Arnd Benninghoff
Född 1969. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Examen i Business and Administration, University of Münster.

Övriga nuvarande befattningar: EVP Gaming & esports för MTGx inom Modern Times Group. Styrelseordförande för Kongregate, San Francisco. Styrelseledamot för ESL, Turtle Entertainment GmbH, Cologne, Dreamhack AB, Stockholm och Innogames GmbH, Hamburg.

Aktieägande i Bolaget: Arnd Benninghoff innehar inga aktier i Bolaget.

Rickard Blomqvist
Rickard Blomqvist
Född 1971. Styrelseledamot sedan den 6 maj 2020.

Utbildning: Civilekonom, kandidatexamen från Halmstads universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot, VD och huvudägare i Volador AB, styrelseledamot i GARO AB (publ).

Aktieägande i bolaget: Rickard Blomqvist innehar 4 056 261 aktier i Edgeware via Volador AB.

Erik Hallberg
Erik Hallberg
Född 1956. Styrelseledamot sedan den 6 maj 2020.

Utbildning: Maskiningenjör.

Övriga nuvarande befattningar: Ledamot i HiQ International AB (publ) och Netmore Group AB (publ), ordförande i Fidesmo AB.

Aktieägande i bolaget: Erik Hallberg innehar inga aktier i Bolaget.

Jonas Hasselberg
Jonas Hasselberg
Född 1967. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: VD och koncernchef, Proact IT Group.

Aktieägande i Bolaget: Jonas Hasselberg innehar inga aktier i Bolaget.

Tuija Soanjärvi
Tuija Soanjärvi
Född 1955. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Masterexamen i Economics and Business Administration, Helsinki School of Economics

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot samt ordförande i revisionskommitten för Nixu Corporation och ordförande för Finlands Orienteringsförbund.

Aktieägande i Bolaget: Tuija Soanjärvi innehar inga aktier i Bolaget.

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.