Styrelse

Styrelsens aktieinnehav i Edgeware AB anges per den 30 september 2020. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Michael Ruffolo
Michael Ruffolo
Född 1961. Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi från Harvard Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Aktieägande i Bolaget: Michael Ruffolo innehar 24 430 aktier i Bolaget.

Arnd Benninghoff
Arnd Benninghoff
Född 1969. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Examen i Business and Administration, University of Münster.

Övriga nuvarande befattningar: EVP Gaming & esports för MTGx inom Modern Times Group. Styrelseordförande för Kongregate, San Francisco. Styrelseledamot för ESL, Turtle Entertainment GmbH, Cologne, Dreamhack AB, Stockholm och Innogames GmbH, Hamburg.

Aktieägande i Bolaget: Arnd Benninghoff innehar inga aktier i Bolaget.

Rickard Blomqvist
Rickard Blomqvist
Född 1971. Styrelseledamot sedan den 6 maj 2020.

Utbildning: Civilekonom, kandidatexamen från Halmstads universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot, VD och huvudägare i Volador AB, styrelseledamot i GARO AB (publ).

Aktieägande i bolaget: Rickard Blomqvist innehar 4 056 261 aktier i Edgeware via Volador AB.

Erik Hallberg
Erik Hallberg
Född 1956. Styrelseledamot sedan den 6 maj 2020.

Utbildning: Maskiningenjör.

Övriga nuvarande befattningar: Ledamot i HiQ International AB (publ) och Netmore Group AB (publ), ordförande i Fidesmo AB.

Aktieägande i bolaget: Erik Hallberg innehar inga aktier i Bolaget.

Jonas Hasselberg
Jonas Hasselberg
Född 1967. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: VD och koncernchef, Proact IT Group.

Aktieägande i Bolaget: Jonas Hasselberg innehar inga aktier i Bolaget.

Tuija Soanjärvi
Tuija Soanjärvi
Född 1955. Styrelseledamot sedan den 4 maj, 2018.

Utbildning: Masterexamen i Economics and Business Administration, Helsinki School of Economics

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot samt ordförande i revisionskommitten för Nixu Corporation och ordförande för Finlands Orienteringsförbund.

Aktieägande i Bolaget: Tuija Soanjärvi innehar inga aktier i Bolaget.