Edgeware slutför förvärvet av Cavena Image Products AB

Stockholm – 13 februari, 2019 – Edgeware meddelar idag att man slutför förvärvet av Cavena Image Products AB, ett svenskt företag specialiserat på undertextning. Förvärvet breddar Edgewares erbjudande till broadcasters och innehållsägare genom att komplettera Edgewares origin-lösning med verktyg för automatiserad undertextning.  
Läs mer