DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020 FÖR EDGEWARE

”Corona pandemin kommer att påverka vårt resultat negativt under året. Vi har dock en tydlig strategi och våra kunder har investeringsbehov vilket gör att vi ser goda möjligheter att komma ur denna tid som ett starkare bolag.” Karl Thedéen, VD Edgeware
Läs mer