Edgeware tillkännager förväntat intäktsintervall för andra kvartalet 2019

Edgeware (”Bolaget”) tillkännager idag ett förväntat intäktsintervall för andra kvartalet 2019. Intäkterna förväntas ligga i intervallet 28-34 miljoner kronor. Edgeware tillhandahåller inte prognoser, men väljer att ge denna information, då Bolaget anser att denna intäktsnivå skiljer sig avsevärt från de allmänna förväntningarna som för närvarande finns på marknaden.
Läs mer

Edgeware slutför förvärvet av Cavena Image Products AB

Stockholm – 13 februari, 2019 – Edgeware meddelar idag att man slutför förvärvet av Cavena Image Products AB, ett svenskt företag specialiserat på undertextning. Förvärvet breddar Edgewares erbjudande till broadcasters och innehållsägare genom att komplettera Edgewares origin-lösning med verktyg för automatiserad undertextning.  
Läs mer