Valberedning 2020

Vid årsstämman som hölls den 11 april 2019 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2019, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om inte valberedningen föreslår någon annan. 
Läs mer

Valberedning 2018

Vid årsstämman som hölls den 12 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroc...
Läs mer

Valberedning 2017

Den 17 februari annonserades utnämnandet av valberedningen i Edgeware vilken består av representanter för de tre största ägarna per den 31 januari, Amadeus Capital Partners (23,1%), Creandum (18,8%) samt Swedbank Robur Fonder (8,7%).
Läs mer