Organisation

Edgeware har sitt huvudkontor i Stockholm och det är även där en majoritet av bolagets anställda arbetar. Edgeware har en internationell säljorganisation där flertalet anställda arbetar ute i fält.

Edgeware har ett helägt dotterbolag i USA och i Hongkong från vilken regionens försäljning och supporttjänster levereras.

 

 

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.