Koncernledning

Koncernledningens aktieinnehav i Edgeware AB anges per den 30 september 2020. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Karl Thedéen
Karl Thedéen
Född 1963. VD sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i systemteknik från Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Semcon AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och verkställande direktör för Transmode Systems AB och Transmode AB. Styrelseledamot för Edgeware.

Aktieägande i Bolaget: Karl Thedéen innehar 42 900 aktier i Bolaget samt 500 000 teckningsoptioner i Bolaget, enligt LTI 2018. Karl investerade 1 150 000 SEK för 500 000 teckningsoptioner (2018/2021 teckningsoptionsprogram) i maj 2018. Teckningsoptionerna förfaller 30 november 2021 till ett lösenpris på 19,00 SEK. För ytterligare detaljer om teckningsoptionsprogrammet se årsredovisningen 2018 not 12 på sidan  83.

Richard Berg
Richard Berg
Född 1967. General Counsel sedan 2013.

Utbildning: Juris kandidatexamen från Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot för GKS Drift AB och Bolagsjurist för Pricer AB (publ).

Aktieägande i Bolaget: Richard Berg innehar 0 aktier och 0 teckningsoptioner i Bolaget.

Johan Bolin
Johan Bolin
Född 1976. Chief Product & Technology Officer sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Appalanche AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VP Products för Edgeware sedan 2014.

Aktieägande i Bolaget: Johan Bolin innehar 1 034 aktier samt 10 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Astrid Hveding Lengdell
Astrid Hveding Lengdell

Född 1967. VP Marketing sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom, kandidatexamen från Luleå tekniska universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Product Marketing Manager för Edgeware, Infinera och Transmode.

Aktieägande i Bolaget: Astrid Hveding Lengdell innehar 0 aktier och 0 teckningsoptioner i Bolaget.

Annika Norin
Annika Norin
Född 1970. CFO/IR & HR sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom, kandidatexamen från Stockholms universitet

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Finance Controller Edgeware, Region Controller Nordic för Acer Sweden AB, Finance Manager Nordic för Acer Sweden AB.

Aktieägande i Bolaget: Annika Norin innehar 6 000 aktier och 8 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Anders Westin
Anders Westin
Född 1967. VP R&D sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Ägare av Anders Westin Consulting AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Senior Director of Engineering för ARRIS.

Aktieägande i Bolaget: Anders Westin innehar inga aktier men 18 200 teckningsoptioner i Bolaget.