Koncernledning

Koncernledningens aktieinnehav i Edgeware AB anges per den 31 december 2018. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Karl Thedéen
Karl Thedéen
Född 1963. VD sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i systemteknik från Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Semcon AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och verkställande direktör för Transmode Systems AB och Transmode AB. Styrelseledamot för Edgeware.

Aktieägande i Bolaget: Karl Thedéen innehar 22 900 aktier i Bolaget samt 500 000 teckningsoptioner i Bolaget, enligt LTI 2018.

Richard Berg
Richard Berg
Född 1967. General Counsel sedan 2013.

Utbildning: Juris kandidatexamen från Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot för GKS Drift AB och Bolagsjurist för Pricer AB (publ).

Aktieägande i Bolaget: Richard Berg innehar inga aktier men 22 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Luis Beute
Luis Beute
Född 1970. VP Sales & Field Operations sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Executive Master of Business Administration från IESE Business School – University of Navarra

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VP Sales EMEA & LATAM för Edgeware sedan 2018, Country Director och Regional Sales Director Southern Europe för Level 3.

Aktieägande i Bolaget: Luis Beute innehar inga aktier i Bolaget.

Johan Bolin
Johan Bolin
Född 1976. Chief Product & Technology Officer sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Appalanche AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VP Products för Edgeware sedan 2014.

Aktieägande i Bolaget: Johan Bolin innehar 1 034 aktier samt 32 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Annika Norin
Annika Norin
Född 1970. CFO/IR & HR sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom, kandidatexamen från Stockholms universitet

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Finance Controller Edgeware, Region Controller Nordic för Acer Sweden AB, Finance Manager Nordic för Acer Sweden AB.

Aktieägande i Bolaget: Annika Norin innehar 700 aktier och 8 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Anders Westin
Anders Westin
Född 1967. VP R&D sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Ägare av Anders Westin Consulting AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Senior Director of Engineering för ARRIS.

Aktieägande i Bolaget: Anders Westin innehar inga aktier men 18 200 teckningsoptioner i Bolaget.