Kalendarium

Tyst period Q4 2018

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2018 är den 1 januari – 1 februari 2019. Under denna period träffar företagets representa...

Årsstämma 2019

Edgewares årsstämma 2019 kommer att äga rum i Stockholm den 11 april 2019.