Kalendarium

Årsstämma 2019

Edgewares årsstämma 2019 kommer att äga rum i Stockholm den 11 april 2019.

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 – Q1

Den 25 april klockan 07.30 publiceras Edgewares rapport för det första kvartalet 2019.

Delårsrapport för perioden januari – juni 2019 – Q2

Den 19 juli klockan 07.30 publiceras Edgewares rapport för det andra kvartalet 2019.

Delårsrapport för perioden januari – september 2019 – Q3

Den 24 oktober klockan 07.30 publiceras Edgewares rapport för det tredje kvartalet 2019.