Handelsinformation

Edgewares styrelse har ansökt om notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 16 november 2016 beslutat att uppta Bolagets aktie till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, däribland att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen.

För det fall Bolagets styrelse slutligt beslutar om notering av Bolagets aktie beräknas handeln i Bolagets aktie påbörjas den 9 december 2016. Detta innebär att handel kommer att påbörjas innan aktier överförts till förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå och i vissa fall innan avräkningsnota erhållits.

Det innebär vidare att handel kommer att påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handel i Bolagets aktie, som sker innan Erbjudandet blir ovillkorat, kommer att återgå om inte Erbjudandet fullföljs.

Kortnamnet på Nasdaq Stockholm för Bolagets aktie är EDGE.