Finansiella rapporter

  Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning MP3
23 oktober, 2020 Delårsrapport januari-september 2020
17 juli, 2020 Delårsrapport januari-juni 2020
29 april, 2020 Delårsrapport januari-mars 2020
27 mars, 2020 Årsredovisning 2019
24 januari, 2020 Bokslutskommuniké 2019
24 oktober, 2019 Delårsrapport Januari – September 2019
19 juli, 2019 Delårsrapport januari-juni 2019
25 april, 2019 Delårsrapport januari-mars 2019
11 mars, 2019 Årsredovisning 2018
1 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018
9 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018
27 juli, 2018 Delårsrapport Q2 2018
4 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018
4 april, 2018 Årsredovisning 2017
12 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017
2 november, 2017 Delårsrapport Q3 2017
3 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017
4 maj, 2017 Delårsrapport Q1 2017
21 mars, 2017 Årsredovisning 2016
20 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016
17 maj, 2016 Edgeware AB - Årsredovisning 2015 - IFRS