Finansiella rapporter

  Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning MP3
19 juli, 2019 Delårsrapport januari-juni 2019
25 april, 2019 Delårsrapport januari-mars 2019
11 mars, 2019 Årsredovisning 2018
1 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018
9 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018
27 juli, 2018 Delårsrapport Q2 2018
4 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018
4 april, 2018 Årsredovisning 2017
12 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017
2 november, 2017 Delårsrapport Q3 2017
3 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017
4 maj, 2017 Delårsrapport Q1 2017
21 mars, 2017 Årsredovisning 2016
20 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016
17 maj, 2016 Edgeware AB - Årsredovisning 2015 - IFRS

Delårsrapport för perioden januari – juni 2019 – Q2

Edgewares rapport för det andra kvartalet för 2019 publicerades den 19 juli, 2019.

Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Karl Thedéen presenterar rapporten tillsammans med CFO Annika Norin.