Investerare & mediaKalendarium TYST PERIOD Q1 2021

TYST PERIOD Q1 2021

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2021 är den 30 mars – 30 april 2021. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2020 är den 5 januari – 5 februari 2021. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020

Den 5 februari 2021 publiceras Edgewares rapport för det fjärde kvartalet och bokslutsrapport för 2020. 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021 – Q1

Den 30 april 2021 publiceras Edgewares rapport för det första kvartalet för 2021.