Investerare & mediaKalendarium Delårsrapport januari-september 2020 – Q3

Kommande händelser

Tyst period Q3 2020

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q3 2020 är den 23 september – 23 oktober. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

Tyst period Q4 2020

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2020 är den 5 januari – 5 februari 2021. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020

Den 5 februari 2021 publiceras Edgewares rapport för det fjärde kvartalet och bokslutsrapport för 2020.