Investerare & mediaKalendarium Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2020 är den 5 januari – 5 februari 2021. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

TYST PERIOD Q1 2021

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2021 är den 30 mars – 30 april 2021. Under denna period träffar företagets representanter inte investe...

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021 – Q1

Den 30 april 2021 publiceras Edgewares rapport för det första kvartalet för 2021.