Investerare & mediaKalendarium Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2019