edgeware-our-markets

Edgewares marknad och kunder

Edgeware har haft global närvaro sedan start. Idag har Edgeware fler än 200 kunder i fler än 70 länder bestående av telekom- och kabeloperatörer, samt TV- och programföretag.

Framsteg inom dagens strömningsteknik för video och TV förändrar löpande värdekedjan för distribution. Sammantaget resulterar detta i en stadigt ökande volym av video­ och datatrafik.

IP-videotrafik (inklusive korta videoformat och videokommunikation) förväntas 2021 utgöra 82 procent av all konsumentbaserad internettrafik, en ökning från 73 procent 2016. 26 procent av denna videotrafik kommer att vara webb-video till TV-apparater vilket innebär en årlig tillväxt med 27 procent under de kommande fem åren (obs: detta inkluderar inte TV som tittas på i mobila enheter).* För att sätta detta i sitt sammanhang förväntas mängden konsumentdriven Video-on-Demand (VOD) 2021 att vara jämförbart med 7,2 miljarder DVDs per månad.*

Edgewares marknad för servrar och system för strömmande TV påverkas direkt av denna trafikökning.

SKIFTE I ONLINE-BASERADE TV-TJÄNSTER

Edgewares marknad är i förändring från en typ av internetbaserad TV (IPTV) till en ny typ av TV-tjänst, OTT (TV över öppna internet). IPTV-tjänster erbjuds vanligtvis av telekom- och kabelleverantörer som äger sina egna nät. En kundkategori som historiskt har stått för merparten av Edgewares kundbas. OTT-tjänster erbjuds vanligtvis av traditionella TV-och programföretag, som TVB i Hongkong och nya innehållsägare som Neflix. IPTV-marknaden har mognat, med lägre tillväxttakt, emedan tjänster till OTT-marknaden växer snabbt.

Antalet globala abonnenter av IPTV förväntas årligen växa med 6,4 procent† de kommande fem åren. Från 182 miljoner abonnenter 2017 till 248 miljoner 2022. Den största tillväxten finns i Kina emedan Europa väntas växa med 3,8 procent och Kanada med 1,4 procent. OTT-tjänster är redan idag en starkare drivare av webbaserade TV-tjänster än IPTV. Tjänsterna delas huvudsakligen in i två kategorier: SVOD (abonnemangsbaserad Video-on-Demand) samt annonsfinansierade gratistjänster (AVOD).

EDGEWARES FÖRÄNDRADE KUNDBAS

Edgewares system används av kunderna för att bygga innehållsnätverk, CDN (Content Delivery Networks) för att leverera internetbaserade TV-tjänster. 2021 förväntas 77 procent av all internetbaserad videotrafik (vilken i sig utgör 71 procent av all internettrafik) vara levererad via CDN, en ökning från 67 procent 2016.*

KUNDER

De primära kundgrupperna på marknaden utgörs av telekom- och kabeloperatörer och TV- och programföretag som distribuerar TV och video över internet.

Telekomoperatörer, även inkluderat bredbandsleverantörer, använder framförallt Edgewares produkter och lösningar för att möjliggöra leverans av sina TV-tjänster över IP och köper vanligtvis in helhetslösningar. Exempel på kunder är KPN i Nederländerna och PCCW i Hongkong.

Kabeloperatörer har typiskt sett liknande behov som telekomoperatörer. Deras bakgrund i att leverera TV innebär att de flesta redan har utbyggda nät och de köper i högre grad komponenter och funktioner snarare än helhetslösningar. Vidare representerar de den största delen av den totala marknaden. Exempel på kunder är Com Hem i Sverige och Televisa i Mexiko.

TV­ och programföretag är den minsta kundkategorin på marknaden men växer snabbare än de övriga. Kunderna inom kategorin använder Edgewares produkter för att möjliggöra sina live- och on demand-tjänster över internet. Kunderna uppskattar hög kvalitet, möjligheten att analysera tittarbeteende och tjänstens leveranskvalitet. Exempel på kund är TVB i Hongkong.

Edgeware har möjliggjort för telekom- och kabeloperatörer att leverera nya tjänster över IP och därmed hitta nya intäktskällor. Med nya produkter och tjänster skapas en allt större potential att också leverera till kundkategorin TV- och programföretag som distribuerar innehåll över internet. Företagen inom kundkategorin växer kraftigt och har därför behov av strömningslösningar som är skalbara. De har också behov av ökade insikter i användarbeteenden och leverans av hög kvalitet.

* Källa: Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021 † Källa: Ovum, Oktober 2017

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.