Edgeware tillkännager förväntat intäktsintervall för andra kvartalet 2019

Edgeware (”Bolaget”) tillkännager idag ett förväntat intäktsintervall för andra kvartalet 2019. Intäkterna förväntas ligga i intervallet 28-34 miljoner kronor. Edgeware tillhandahåller inte prognoser, men väljer att ge denna information, då Bolaget anser att denna intäktsnivå skiljer sig avsevärt från de allmänna förväntningarna som för närvarande finns på marknaden.

Anledningen till den lägre intäktsnivån under andra kvartalet är att Edgeware för närvarande upplever en försämring av bolagets Content Delivery Network produktaffär (CDN) med telekomoperatörer i Västeuropa. CDN-affären med dessa kunder har historiskt representerat en stor del av bolagets intäkter och även om verksamheten i andra segment fortfarande utvecklas enligt plan påverkas de totala intäkterna negativt. Edgeware bedömer att den minskade efterfrågan fortsätter att påverka bolaget på kort sikt, åtminstone under andra och tredje kvartalet 2019.

Globala investeringar i CDN-nätverk ökar fortsatt

Enligt oberoende branschanalytiker förväntas investeringar från tele- och kabeloperatörer i CDN-nätverk, både för IPTV och OTT, att öka på global nivå. Denna utveckling drivs av ett ökande antal abonnenter och ökad trafik på grund av användning av nya videorelaterade funktioner såsom ”time-shift”. Denna utveckling har emellertid pågått ett antal år i nordvästra Europa där en stor andel av företagets CDN-affär finns och för närvarande är ökningen på dessa marknader därför mer begränsad. Tillväxten är däremot mer framträdande på tillväxtmarknader som Asien och Latinamerika där Bolaget utvecklar nya CDN-relaterade affärer.

Bolaget står fast vid sin strategi

Edgewares höga kundkoncentration och beroende av CDN-försäljningen till tele- och kabeloperatörer i Västeuropa har beskrivits som utmanande och den definierade strategin återspeglar tydligt de åtgärder som för närvarande genomförs;

  • Bolaget investerar i ökad försäljning, affärs- och produktutveckling för att stödja CDN-försäljningen till tele- och kabeloperatörer i Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Östra Europa. Större expansionsordrar har mottagits från en större kund i Mexiko och under andra kvartalet säkerställde företaget en strategisk CDN-order från en stor kinesisk kabeloperatör.
  • Edgeware investerar i produkt- och affärsutveckling för att öka verksamheten mot broadcasters och innehållsägare. Företaget har lanserat nya produkter under det gångna året, inklusive origin, ad-insertion och SaaS i publika moln. Nya kunder inkluderar Com Hem och ett ej offentliggjort TV-distributionsföretag i Norden. Nya innovativa produkter kommer även att lanseras vid IBC-mässan i september.
  • För att komplettera egen FoU-verksamhet bedriver Bolaget en aktiv M&A-agenda. I januari förvärvades Cavena, ledande leverantör inom undertextning, för att ytterligare stärka erbjudandet till broadcasters och innehållsägare.
  • Bolaget kommer att fortsätta att fokusera på operativa effektiviseringar samtidigt som investeringar i tillväxtområden säkerställs. Under 2018 reducerades rörelsekostnaden med cirka 10%.

En stark marknadsposition, men exekveringen av strategin måste accelereras

Trots den försvagade CDN-marknaden i Västeuropa har bolaget en relevant strategi, utmärkta kundrelationer, en stark produktportfölj, ett motiverat team och är verksamt på en marknad som i grunden kännetecknas av tillväxt på grund av ökad konsumtion av strömmad video. Trots de kortsiktiga utmaningarna är förutsättningarna för både tillväxt och lönsamhet därför goda på längre sikt. Edgeware har även en stark finansiell ställning och fokus framåt är att påskynda exekvering av uppsatt strategi

Telefonkonferens och webcast för media, analytiker och institutionella investerare

Bolaget har ännu inte slutfört bokslutet för andra kvartalet och ger därför ingen prognos för övriga poster i balansräkningen, resultaträkningen eller kassaflödesanalysen. Bolaget kommer att presentera rapporten för andra kvartalet som planerat den 19 juli 2019.

Klockan 10.00 4 juni 2019 håller bolaget en websänd telefonkonferens där VD Karl Thedéen kommenterar på pressreleasen.

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:

https://tv.streamfabriken.com/2019-06-04-edgeware-press-conference

SE +46850558350

UK: +443333009260

US: +18446251570

Kontakt:

Annika Norin, CFO
Tel: +46708856774, E-mail: annika.norin@edgeware.tv

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 18:45 CET.