edgeware-server

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Bolagets hård- och mjukvaruprodukter, vilka säljs som kompletta systemlösningar, prissätts baserat på vilka funktioner kunden efterfrågar samt deras distribution- och kapacitetsbehov, det vill säga hur mycket video som behöver distribueras och till hur många tittare samtidigt.

Bolagets tjänster erbjuds som komplement till hård- och mjukvaruprodukterna. Service- och underhållstjänster prissätts som en årlig avgift baserad på produkternas listpriser och omfattningen av kundens servicebehov. Bolagets Professional service-tjänster säljs som konsulttjänster på projektbasis.

Finansiella mål

 • Försäljningstillväxt:. Edgewares mål är att uppnå en långsiktig organisk årlig omsättningstillväxt överstigande 10%.
 • Lönsamhet: Edgewares mål är en långsiktig rörelsemarginal (EBIT-marginal) överstigande 15 procent.
 • Kapitalstruktur: Edgewares kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet samt ge utrymme för förvärv. Bolagets målsättning är att nettoskuldsättningen maximalt skall uppgå till 2 gånger EBITDA för den senaste tolvmånadersperioden.
 • Utdelningspolicy: Edgewares kassaflöde skall under de kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling, expansion samt möjlighet till förvärv varför någon utdelning inte förväntas betalas ut.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Strukturella skiften i marknaden möjliggörs av streaming-teknik
 • Väl positionerad för att ta tillvara på den förändrade marknadsdynamiken
 • Stark tillväxt i Edgewares marknad
 • Kraftfull lösning baserad på industriledande streamingteknik
 • Attraktivt kundvärde i form av arkitektur, skalbarhet, tittarupplevelse, insikt och kontroll
 • Hög och lönsam tillväxt med potential för hög operationell hävstångseffekt

Tydlig strategi för att uppnå fortsatt tillväxt

 • Öka försäljningen till den befintliga kundbasen
 • Utveckling av säljorganisationen och ökad försäljning till nya kunder
 • Dra nytta av den starka inbyggda operationella hävstångseffekten i affärsmodellen
 • Selektiva förvärv

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.