Edgeware har publicerat sin årsredovisning för 2019

Edgeware har idag publicerat sin årsredovisning för 2019 på bolagets hemsida https://corporate.edgeware.tv/sv/finansiella-rapporter/.

Rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska.

För att beställa en tryckt version, svensk eller engelsk, av årsredovisningen, vänligen fyll i formuläret http://info.edgeware.tv/order-annual-report

Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på Edgewares årsstämma den 6 maj 2020.

Kontakt:

Annika Norin, CFO

Tel: +46708856774,

E-mail: annika.norin@edgeware.tv

Denna information är sådan information som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 07:30 CET.