Edgeware flyttar bolagsstämman den 28 december 2020

Edgeware AB (publ) har beslutat att flytta den extra bolagsstämman den 28 december 2020. Information om nytt datum för stämman kommer att meddelas snarast.