Edgeware adderar automatiserad kvalitetsoptimering till sin StreamPilot-plattform för multi-CDN-kontroll

Programföretag och innehållsleverantörer får en samlad vy av kvalitetspåverkande problem samt automatisk avhjälpning för att optimera den upplevda kvaliteten vid distribution över multipla CDN

Stockholm – 24 mars, 2020Edgeware lanserar idag en ny automatiserad kvalitetsoptimerings-funktion till StreamPilot, företagets leveranskontroll-plattform för multi-CDN. Den nya funktionen, kallad AutoPilot, ger programföretag och innehållsleverantörer som levererar videoinnehåll över flera CDNer, möjlighet att på ett automatiserat sätt göra ändringar i distributionen triggade av StreamPilots sessionsbaserade realtidsdata. 

StreamPilot, som lanserades på IBC i september 2019, har väckt ett betydande kundintresse och resulterat i flera test-projekt. AutoPilot-funktionen är baserad på insikterna från dessa kunddiskussioner.

AutoPilot-funktionen identifierar och presenterar en enhetlig vy av problem som kan påverka tittares upplevda kvalitet, oberoende av vilket CDN som levererar TV-tjänsten. Problemområden kan vara relaterade till enheten man tittar på, vilket CDN tjänsten levereras över, internetleverantören eller TV-innehållet i sig. Dessa data bearbetas, grupperas, presenteras och klassificeras beroende på allvarlighetsgrad.

Genom att ge användare denna unika möjlighet att automatiskt – eller manuellt – avhjälpa problem genom att välja ett annat CDN för distributionen, möter StreamPilot en växande efterfrågan från programföretag och innehållsleverantörer att på ett automatiserat sätt kvalitetsoptimera leveransen, istället för att presentera data och lämna till dem att analysera och agera vidare.

AutoPilot-funktionen ger användarna möjligheten att snabbt kunna reagera och lösa potentiella kvalitetsproblem samt att identifiera de problem de inte kan lösa såsom internetleverantörs-relaterade problem eller andra omständigheter kring infrastrukturen. Detta minskar operationella kostnader och möjliggör för användarna att fokusera på andra uppgifter. Värdefulla sessionsdata om CDN-prestanda och upplevd kvalitet (QoE) ger viktig kunskap som innehållsleverantörer kan dra nytta av för att till exempel utveckla nya innovativa tjänster samt utföra och analysera A/B-testning.              

Kalle Henriksson, Edgeware-grundare och produktchef för StreamPilot, sade: “Automatisering har blivit allt viktigare för distribuering av TV-innehåll allt eftersom mediabolag letar efter nya sätt att snabba på processen och få data de kan agera på. Detta är en av de viktigaste insikterna från de senaste sex månadernas kunddiskussioner och vad vi har fokuserat på i utvecklingsarbetet. AutoPilot-funktionen adresserar våra kunders behov av realtidsinformation om kvalitetsproblem, samt att tidigt kunna förutse trender som kan skapa problem och sätta in nödvändiga åtgärder i distributionen för att undgå dessa. Genom att AutoPilot filtrerar informationen och presenterar den på ett samlat och enhetligt sätt, kan användare lättare optimera sin TV-tjänst – och på så sätt minska gapet mellan problemdiagnosticering och problemlösning.”

Edgewares StreamPilot erbjuds som en SaaS-tjänst och är helt oberoende av vilket CDN som används, mediaformat – live eller video, DASH eller HLS – eller någon annan delkomponent i leveranskedjan för mediadistribution. Tillgängliga lösningar idag är typiskt beroende av CDN, stödjer enbart en delmängd av mediaformaten och kräver klientintegration. StreamPilot skiljer sig från andra tillgängliga lösningar och undgår dessa begränsningar. Eftersom StreamPilot är placerad mellan klienten och det levererande CDNet, övervakar den varenda klients session och kan på det sättet ge realtidsinformation, upptäcka trender och undvika potentiella problem genom att byta från ett CDN till ett annat.

Boka en virtuell demo av StreamPilot här.

Om Edgeware

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök www.edgeware.tv

Edgewares mediakontakt: 

Astrid Hveding Lengdell, VP Marketing

astrid.lengdell@edgeware.tv

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 07:30 CET.