Definitioner

EMEA

Europa, Mellanöstern och Afrika.

APAC

Asien och Stillahavsområdet.

AMERICAS

Nord- och Sydamerika.

Bruttoresultat

Nettoomsättning reducerat med kostnad såld vara.

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal % (EBIT %)

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i relation till nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital (ROE)

Periodens resultat i procent av justerat eget kapital (eget kapital plus eget kapitaldelen av obeskattade reserver).

Soliditet

Justerat eget kapital i relation till totalt tillgångar.

Antal aktier efter utspädning

har räknats om med hänsyn till nyemissioner samt historisk effekt från teckningsoptioner.

Resultat per aktie

periodens resultat i relation till antalet aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i relation till antalet aktier.

Delårsrapport för perioden januari – juni 2019 – Q2

Edgewares rapport för det andra kvartalet för 2019 publicerades den 19 juli, 2019.

Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Karl Thedéen presenterar rapporten tillsammans med CFO Annika Norin.