Definitioner

EMEA

Europa, Mellanöstern och Afrika.

APAC

Asien och Stillahavsområdet.

AMERICAS

Nord- och Sydamerika.

Bruttoresultat

Nettoomsättning reducerat med kostnad såld vara.

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal % (EBIT %)

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i relation till nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital (ROE)

Periodens resultat i procent av justerat eget kapital (eget kapital plus eget kapitaldelen av obeskattade reserver).

Soliditet

Justerat eget kapital i relation till totalt tillgångar.

Antal aktier efter utspädning

har räknats om med hänsyn till nyemissioner samt historisk effekt från teckningsoptioner.

Resultat per aktie

periodens resultat i relation till antalet aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i relation till antalet aktier.