Avnotering av Edgeware AB (publ)

Som tidigare meddelats har Edgeware AB (publ) (”Bolaget”) ansökt om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm.  Nasdaq Stockholm har beslutat godkänna Bolagets ansökan om avnotering och sista dag för handel av Bolagets aktier kommer vara den 7 januari 2021.