Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 18 115 933 60,3% 60,3% 31
 - Utländskt ägande 12 597 276 41,9% 41,9% 31
 - Anonymt ägande 5 518 657 18,4% 18,4%  
Svenskt ägande 11 927 075 39,7% 39,7% 104
Totalt 30 043 008 100,0% 100,0% 135
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.