Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 11 927 075 39,7% 39,7% 104 77,0%
Storbritannien 6 938 274 23,1% 23,1% 2 1,5%
Finland 4 362 836 14,5% 14,5% 12 8,9%
Norge 666 707 2,2% 2,2% 2 1,5%
Luxemburg 548 816 1,8% 1,8% 2 1,5%
Övriga 80 643 0,3% 0,3% 13 9,6%
Anonymt ägande 5 518 657 18,4% 18,4%    
Totalt 30 043 008 100,0% 100,0% 135 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.