Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
501 - 1 000 6 394 0,0% 0,0% 8 5,9%
1 001 - 2 000 31 639 0,1% 0,1% 19 14,1%
2 001 - 5 000 46 920 0,2% 0,2% 13 9,6%
5 001 - 10 000 161 368 0,5% 0,5% 19 14,1%
10 001 - 20 000 147 200 0,5% 0,5% 10 7,4%
20 001 - 50 000 1 412 549 4,7% 4,7% 36 26,7%
50 001 - 100 000 628 915 2,1% 2,1% 8 5,9%
100 001 - 200 000 867 086 2,9% 2,9% 7 5,2%
200 001 - 500 000 1 743 204 5,8% 5,8% 6 4,4%
500 001 - 1 000 000 3 010 759 10,0% 10,0% 4 3,0%
1 000 001 - 2 000 000 2 167 850 7,2% 7,2% 2 1,5%
2 000 001 - 5 000 000 7 362 773 24,5% 24,5% 2 1,5%
5 000 001 - 6 937 694 23,1% 23,1% 1 0,7%
Anonymt ägande 5 518 657 18,4% 18,4%    
Totalt 30 043 008 100,0% 100,0% 135 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.