# Ägare EDGE Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Amadeus Capital Partners 6 937 694 23,1% 23,1%   2019-12-31
2 Volador AB 2 925 000 9,7% 9,7% 2,08% 2019-12-31
3 Nordea Fonder 2 855 139 9,5% 9,5% 0,08% 2019-12-31
4 Creandum 2 630 347 8,8% 8,8%   2019-12-31
5 Swedbank Robur Fonder 1 181 277 3,9% 3,9% -0,91% 2019-12-31
6 ÖstVäst Capital Management 1 053 340 3,5% 3,5% -0,10% 2019-12-31
7 Catella Fonder 921 087 3,1% 3,1%   2019-09-30
8 Aktia Asset Management 900 000 3,0% 3,0% 0,21% 2019-12-31
9 AMF Försäkring & Fonder 857 415 2,9% 2,9% -1,57% 2019-12-31
10 Öhman Fonder 699 726 2,3% 2,3%   2019-12-31
11 DNB Fonder 665 137 2,2% 2,2%   2019-12-31
12 Avanza Pension 579 766 1,9% 1,9% 0,45% 2019-12-31
13 Nordnet Pensionsförsäkring 478 842 1,6% 1,6% 0,42% 2019-12-31
14 Thomas Wernhoff 300 000 1,0% 1,0% 0,10% 2019-12-31
15 Skandia Fonder 221 639 0,7% 0,7%   2019-12-31
16 Nordea Funds (Lux) 215 000 0,7% 0,7%   2019-11-30
17 DNB Asset Management SA 193 394 0,6% 0,6%   2019-11-30
18 XACT Fonder 173 135 0,6% 0,6%   2019-12-31
19 SEB Fonder 152 372 0,5% 0,5%   2019-12-31
20 Danica Pension 118 269 0,4% 0,4% 0,08% 2019-12-31
Total top 20   24 058 579 80,1% 80,1% 0,84%  
Övriga   5 984 429 19,9% 19,9% -0,84%  
Totalt   30 043 008 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.