# Ägare EDGE Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Amadeus Capital Partners 6 937 694 23,1% 23,1% 2020-09-30
2 Volador AB 4 056 261 13,5% 13,5% 2020-09-30
3 Nordea Fonder 3 306 512 11,0% 11,0% 2020-09-30
4 Avanza Pension 1 121 667 3,7% 3,7% 0,13% 2020-09-30
5 ÖstVäst Capital Management 1 084 482 3,6% 3,6% 2020-09-30
6 Aktia Asset Management 983 577 3,3% 3,3% 2020-09-30
7 Öhman Fonder 699 726 2,3% 2,3% 2020-09-30
8 DNB Fonder 665 137 2,2% 2,2% 2020-09-30
9 David Zaudy 449 778 1,5% 1,5% 0,00% 2020-09-30
10 Thomas Wernhoff 400 000 1,3% 1,3% 0,33% 2020-09-30
11 Nordnet Pensionsförsäkring 376 685 1,3% 1,3% -0,95% 2020-09-30
12 DNB Asset Management SA 333 816 1,1% 1,1% 2020-09-30
13 Handelsbanken Fonder 222 649 0,7% 0,7% 2020-09-30
14 Skandia Fonder 221 639 0,7% 0,7% 2020-09-30
15 Nordea Funds (Lux) 215 000 0,7% 0,7% 2020-08-31
16 SEB Fonder 152 372 0,5% 0,5% 2020-09-30
17 Lennart Arvidsson 144 752 0,5% 0,5% 0,12% 2020-09-30
18 SEB Trygg Liv 121 132 0,4% 0,4% 0,08% 2020-09-30
19 Stefan Jonatan Gustavsson 115 140 0,4% 0,4% 0,03% 2020-09-30
20 Stefan Bozzao 110 000 0,4% 0,4% -0,01% 2020-09-30
Total top 20 21 718 019 72,3% 72,3% -0,28%
Övriga 8 324 989 27,7% 27,7% 0,28%
Totalt 30 043 008 100,0% 100,0% 0,00%
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.