# Ägare EDGE Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Amadeus Capital Partners 6 937 694 23,1% 23,1%   2020-03-31
2 Volador AB 4 056 261 13,5% 13,5% 3,77% 2020-03-31
3 Nordea Fonder 2 855 139 9,5% 9,5%   2020-03-31
4 ÖstVäst Capital Management 1 084 482 3,6% 3,6%   2020-03-31
5 Aktia Asset Management 983 577 3,3% 3,3% 0,28% 2020-03-31
6 Avanza Pension 801 201 2,7% 2,7% 0,74% 2020-03-31
7 Nordnet Pensionsförsäkring 735 872 2,4% 2,4% 0,86% 2020-03-31
8 Öhman Fonder 699 726 2,3% 2,3%   2020-03-31
9 Catella Fonder 687 417 2,3% 2,3% -0,78% 2020-03-31
10 DNB Fonder 665 137 2,2% 2,2%   2020-03-31
11 David Zaudy 330 221 1,1% 1,1% 1,10% 2020-03-31
12 Thomas Wernhoff 300 000 1,0% 1,0%   2020-03-31
13 XACT Fonder 222 649 0,7% 0,7% 0,16% 2020-03-31
14 Skandia Fonder 221 639 0,7% 0,7%   2020-03-31
15 Nordea Funds (Lux) 215 000 0,7% 0,7%   2020-02-29
16 Mathias Kolisch 215 000 0,7% 0,7% 0,72% 2020-03-31
17 DNB Asset Management SA 193 394 0,6% 0,6%   2020-02-29
18 Swedbank Försäkring 183 930 0,6% 0,6% 0,53% 2020-03-31
19 Handelsbanken Liv Försäkring AB 163 390 0,5% 0,5% 0,25% 2020-03-31
20 SEB Fonder 152 372 0,5% 0,5%   2020-03-31
Total top 20 21 704 101 72,2% 72,2% 7,62%  
Övriga 8 338 907 27,8% 27,8% -7,62%  
Totalt 30 043 008 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.