# Ägare EDGE Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Amadeus Capital Partners 6 937 694 23,1% 23,1%   2020-06-30
2 Volador AB 4 056 261 13,5% 13,5%   2020-06-30
3 Nordea Fonder 3 306 512 11,0% 11,0% 1,50% 2020-06-30
4 ÖstVäst Capital Management 1 084 482 3,6% 3,6%   2020-06-30
5 Avanza Pension 1 083 368 3,6% 3,6% 0,94% 2020-06-30
6 Aktia Asset Management 983 577 3,3% 3,3%   2020-03-31
7 Öhman Fonder 699 726 2,3% 2,3%   2020-06-30
8 DNB Fonder 665 137 2,2% 2,2%   2020-06-30
9 Nordnet Pensionsförsäkring 662 319 2,2% 2,2% -0,24% 2020-06-30
10 David Zaudy 450 100 1,5% 1,5% 0,40% 2020-06-30
11 DNB Asset Management SA 333 816 1,1% 1,1%   2020-06-30
12 Thomas Wernhoff 300 000 1,0% 1,0%   2020-06-30
13 Handelsbanken Fonder 222 649 0,7% 0,7%   2020-06-30
14 Skandia Fonder 221 639 0,7% 0,7%   2020-06-30
15 Nordea Funds (Lux) 215 000 0,7% 0,7%   2020-05-31
16 Handelsbanken Liv Försäkring AB 171 390 0,6% 0,6% 0,03% 2020-06-30
17 SEB Fonder 152 372 0,5% 0,5%   2020-06-30
18 Stefan Bozzao 113 500 0,4% 0,4% 0,03% 2020-06-30
19 Lennart Arvidsson 110 000 0,4% 0,4% 0,10% 2020-06-30
20 Elin Rexed 108 684 0,4% 0,4%   2020-06-30
Total top 20 21 878 226 72,8% 72,8% 2,76%  
Övriga 8 164 782 27,2% 27,2% -2,76%  
Totalt 30 043 008 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.